logo MPWiK

Aktualności

 

27 listopada br. odbyło się spotkanie organizacji związków zawodowych działających w MPWiK z Zarządem Spółki.

Podczas spotkania został wspólnie podpisany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Dokument zawiera istotne dla pracowników zapisy, szczególnie kwestie regulacji związanych z wynagrodzeniami. Obecny ZUZP jest wynikiem licznych spotkań, konsultacji, rozmów i negocjacji pomiędzy Zarządem Spółki, a dwoma działającymi w Spółce organizacjami związków zawodowych, czyli Związkiem Zawodowym Pracowników MPWiK Sp. z o.o. oraz Organizacją Zakładową NSZZ "Solidarność" MPWiK Sp. z o.o.

Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018 r.

a p j