logo MPWiK

Aktualności

 

Filtry ciśnieniowe na stacji uzdatniania wody w  Klonówcu przechodzą przegląd stanu technicznego.

Okresowe przeglądy filtrów służą sprawdzeniu, w jakiej kondycji jest znajdujące się w nich złoże, a także dysze filtracyjne i rurociągi wewnątrz zbiornika. "Złoże, czyli służąca do filtracji frakcja żwiru i piasku, może ulegać kolmatacji. To proces prowadzący do ograniczenia przepływu wody przez filtr wskutek osadzania się dużej ilości zawiesin. Może mieć także miejsce sytuacja, w której złoże będzie wypłukiwane wraz z osadami żelaza i manganu, trafiając bezpowrotnie do odmulnika, czyli zbiornika na usunięte z wody osady żelaza i manganu." wyjaśnia Marta Gotter z działu Produkcyjnego.

Na SUW Klonówiec znajdują się trzy filtry. Obecnie prowadzony jest przegląd pierwszego z nich. "Wymianie wymagają tu rurociągi odprowadzające przefiltrowaną wodę, gdyż są skorodowane i nieszczelne. Należy także uzupełnić braki złoża filtracyjnego." mówi M. Gotter. Zabiegi te pozwolą na zachowanie prawidłowego przebiegu procesu uzdatniania. W kolejnych etapach rewizji poddane zostaną pozostałe dwa filtry.

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

 

a p j