logo MPWiK

Aktualności

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które odbyło się dnia 13 lutego br. wybrało nową Radę Nadzorczą spółki.

Osobami powołanymi w skład rady zostali: Bartosz Jerzy Wachowiak - przewodniczący RN , Patryk Tomczak - zastępca przewodniczącego RN , Mariusz Józef Boniak - sekretarz RN. W tym samym dniu nowa Rada Nadzorcza wybrała Prezeza Zarządu, którym został Pan Michał Peljan.

a p j