logo MPWiK

Aktualności

 

Maj i czerwiec to tradycyjny okres wycieczek, wyjazdów szkolnych i praktyk.

Na nasze obiekty docierają codziennie po 3-4 grupy młodzieży. Najwięcej jest najmłodszych z podstawówek i gimnazjów ale zjawiają się też licealiści a nawet  studenci. Pełną parą działa "Zielona Szkoła" , projekt koordynowany przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. W ramach tej inicjatywy codziennie gościmy dwie grupy dzieci z powiatu leszczyńskiego, odzwiedizły na grupy z Garzyna, Rydzyny,Jezierzyc, Pawłowic, Goniembic, Wilkowic, Świerczyny, Wijewa i Kaczkowa. Przyeżdżają liceliści z Leszna i studenci z uczelni poznańskich i wrocławskich. Pojawiają się grupy zainteresowane wybranym fragmentem działalności Spółki czy też pracą określonego działu. Zainteresowaniem cieszy się nasze laboratorium, prezentacje o technikach SCADA i automatyce oraz zastosowanie procesów biotechnologicznych na oczyszczalni ścieków. Ostatnio odwiedziła nas  26 osobowa grupa studentów i pracowników Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyjazd ten organizowany w ramach Kompleksowych Ćwiczeń Terenowych organizowanych dla studentów I r. stacjonarnych studiów II stopnia (magisterskie), specjalizacji Inżynieria Wodna i Sanitacja Wsi. Pozdrawiamy wszystkich z którymi spotkaliśmy się na zajęcich !

PS.Studentów z Poznania zinteresownych dodatkowymi informacjami na temat historii leszczyńskich wodociągów (wieża ciśnień) odsyłam  do zakładki "wirtualne muzeum".


 

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

a p j