logo MPWiK

Aktualności

 

Światowy Dzień Ochrony środowiska obchodzony jest od 1972 roku.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, zwracając uwagę na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska, uznała za niezbędne uprzytomnienie ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi. Każdego roku dzień 5. czerwca przypomina o wielkim znaczeniu przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan.
Sekretarz Generalny ONZ, U Thant, 26. maja 1969 roku wydał raport. Zwrócił w nim uwagę na to, że człowiek nie jest świadomy tego, jak bardzo jego celowe i przypadkowe działania mają wpływ na pogarszanie się stanu przyrody. Dodatkowo nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób zagraża również sobie, jako integralnej części środowiska naturalnego.
Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia". Głównym celem było zwrócenie uwagi świata na problem dalszej egzystencji gatunku ludzkiego i zapewnienie mu dogodnych warunków do przetrwania. Dodatkowo wskazano wówczas na istotę współpracy międzynarodowej ze względu na transgraniczny charakter niektórych zanieczyszczeń.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska świętuje ponad 100 krajów. Polska znajduje się wśród nich od 17 lat.

W naszej Spółce postanowiliśmy uczcić ten dzień na rowerach, zobacz nasz #FLASHMOB na firmowym facebooku !

http://www.unep.org/wed/multimedia/web-banners/300x250/WED_Banners_5.20.15_2-05.pnghttp://www.unep.org/wed/multimedia/web-banners/300x250/WED_Banners_5.20.15_2-09.png

http://www.unep.org/wed/multimedia/web-banners/300x250/WED_Banners_5.20.15_2-03.pnghttp://www.unep.org/wed/multimedia/web-banners/300x250/WED_Banners_5.20.15_2-06.png

a p j