logo MPWiK

Aktualności

 

Kolejna stacja uzdatniania wody eksploatowana przez MPWiK na terenie Gminy Lipno została miesiąc temu wniesiona aportem do naszej Spółki. Teraz przejdzie lifting.

Obecnie przystępujemy do prac remontowych na Stacji Uzdatniania Wody Radomicko w celu poprawy jej funkcjonalności i eksploatacji. Prace wymagają dużych nakładów inwestycyjnych. Ogłoszone zostały postępowania przetargowe na wymianę układu zasilania w energię elektryczną obiektu oraz na dostawę i montaż osuszacza powierza. W planach jest także generalny remont, w ramach którego ma zostać wymieniona połać dachowa, rynny i opierzenia wraz z instalacją odgromową. Ponadto zamierzamy wymienić stolarkę okienną i pomalować wnętrze obiektu. Na wszystkie te zadania przewidujemy nakłady w wysokości ponad 150 tysięcy złotych netto!

"Zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom Gminy Lipno jest jednym z naszych kluczowych działań. Na bieżąco kontrolowana jest jakość wody zarówno w samych obiektach, jak i na sieci wodociągowej." mówi Rafał Zalesiński Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny MPWiK.

suw radomicko

a p j