logo MPWiK

Aktualności

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał MPWiK dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego LED - Oświetlenie Energooszczędne.

Zgodnie z opublikowaną dzisiaj Listą Rankingową przedsięwzięć przyjętych do dofinansowania w ramach wspomnianego Programu złożony przez Spółkę wniosek o udzielenie pożyczki na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na SUW Strzyżewice Gm. Święciechowa, SUW Żakowo Gm. Lipno oraz na terenie bazy MPWiK Sp. z o.o. przy ul. Lipowej 76A w Lesznieuzyskał najniższy (najlepszy) wśród wszystkich projektów wskaźnik efektywności kosztowej i znalazł się na pierwszym miejscu Listy Rankingowej.

Ocena wniosku przebiegała dwuetapowo.W pierwszym etapie wniosek był oceniany pod względem kryteriów formalnych, zaś w drugim merytorycznych. W wyniku przeprowadzonej w drugim etapie oceny merytoryczne kryteria dostępu spełniło 12 wniosków na kwotę wnioskowaną ogółem: 18 893 582,00 zł. Na przedsięwzięcie leszczyńskiego MPWiK WFOŚiGW zaplanował pomoc finansową w postaci pożyczki w wysokości 100.000,00 zł z możliwością umorzenia do 40%.

Lista Rankingowa

a p j