logo MPWiK

Aktualności

 

Uroczyste oddanie do użytku źródełek wody pitnej odbyło się w dwóch szkołach będących laureatami konkursu ogłoszonego przez MPWiK podczas Światowego Dnia Wody. 

Poidełka zostały zamontowane w szczęściu szkołach, z czego pięć urządzeń w placówkach leszczyńskich i jedno w gminie Lipno. Podsumowanie projektu zorganizowane zostało we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 9 w Lesznie (w konkursie nagrodzone zostały prace przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 9) oraz Szkołą Podstawową im. 17 Pułku Ułanów w Goniembicach.

Projekt "Chronimy wodę, dbamy o środowisko, pijemy leszczyńską kranówkę" dofinansowany został przez WFOŚiGW w Poznaniu w ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej. Wartość projektu opiewała na kwotę prawie 32 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowiło ok. 60 %, czyli 20 tys. zł. Patronat nad przedsięwzięciem objął Wielkopolski Klaster Wodny.

"Myślę, że cel naszego projektu, którym było propagowanie postawy proekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie świadomości w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów wodnych i dbałości o te zasoby w regionie, został w zadowalającym stopniu osiągnięty. Naszym zamierzeniem było również promowanie wiedzy o wodzie, uwrażliwienie uczniów na problemy środowiska, zachęcenie do proekologicznych zachowań poprzez picie wody kranowej i korzystanie z wielorazowych pojemników do picia. Wartość poidełka w przeliczeniu na ucznia szkoły to zaledwie kilka złotych. Zdrowie natomiast jest wartością bezcenną." podkreślił podczas podsumowania Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny MPWiK Sp. z o.o. Rafał Zalesiński.

Przypomnijmy, że konkurs dla szkół został ogłoszony 22 marca 2017 roku, czyli podczas Światowego Dnia Wody, zaś wyniki ogłoszone 5 czerwca 2017 roku, podczas Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego. Jednak do realizacji projektu Spółka przygotowywała się już w ubiegłym roku. Wówczas mieszkańcy wyrazili swoją aprobatę dla pomysłu pojawienia się źródełek wody w szkołach, o czym świadczyły wyniki przeprowadzonej podczas Dni Leszna ankiety. Następnie w listopadzie odbyła się konferencja dla dyrekcji i uczniów szkół aglomeracji leszczyńskiej, podczas której wystąpili eksperci z różnych dziedzin, aby przedstawić w szerokim ujęciu tematykę dotyczącą picia wody kranowej.

Cieszymy się, że uczniowie korzystają z poidełek chętnie i mamy nadzieję, że projekt się nie kończy, lecz jest początkiem, dzięki któremu niebawem więcej źródełek wody i zdrojów wodnych będzie mogło pojawić się w przestrzeni miejskiej.

a p j