logo MPWiK

Aktualności

 

W 2017 r. minęło ćwierć wieku od czasu przeobrażenia leszczyńskich wodociągów w spółkę z o.o.

Podstawą dokonania transformacji z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. był Akt Notarialny Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 września 1992 roku, Repertorium "A" numer 6817/1992. 18 września 2017 roku dokonano zarejestrowania tejże zmiany w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Lesznie. Członkami ówczesnego zarządu spółki zostali Dyrektor Jerzy Kurzawski oraz Główna Księgowa Dorota Chlebowska.

Odrobina historii...

W tym samym roku rozpoczęto ważne dla miasta przedsięwzięcie, a mianowicie wiercenie studni i budowę stacji uzdatniania Karczma Borowa. Ponadto przejęto sąsiadujący z przedsiębiorstwem teren po Miejskim Zakładzie Komunikacji o powierzchni 11 768 m2, na którym stworzono miejsce do bazowania sprzętu i samochodów, a także administracji. Wiosną 1993 roku na mocy umowy między spółką a Społecznym Komitetem Uzbrojenia Technicznego, podjęto prace przy budowie kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z postanowieniami umowy w kosztach partycypowali także mieszkańcy Zaborowa (opłata od posesji oraz koszt przyłącza do budynku). Spółka poniosła koszty ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz 30% kosztów sieci gazowej. Do jesieni 1993 roku wykonano w sumie 3,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1,2 km przyłączy. Ponadto w 1993 roku oddano do eksploatacji nową, samoobsługową stację uzdatniania wody w Karczmie Borowej, która tłoczyła do miejskiej sieci wodociągowej od 150-200 m3 czystej wody na godzinę.*

*informacja na podstawie publikacji: Gryczka Z., 100-lecie wodociągu leszczyńskiego 1899-1999. Zarys dziejów wodociągów i kanalizacji, MPWiK Sp. z o.o. i Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, Leszno 1999

 

a p j