Aktualna oferta pracy - SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA OBIEKTÓW I RUCHU
logo MPWiK

Aktualności

Oferty pracy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie poszukuje odpowiedniej osoby na stanowisko:

Specjalista ds. utrzymania obiektów i ruchu

Zakres obowiązków:

 •  nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu, maszyn, pojazdów itp.
 •  nadzór nad właściwym utrzymaniem eksploatowanych obiektów
 •  organizacja pracy pracowników działu utrzymania ruchu
 •  zapewnienie i przestrzeganie przepisów BHP na podległych stanowiskach pracy
 •  organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów  materiałów i urządzeń będących w zakresie działu
 •  współudział w planowaniu kosztów działalności działu oraz bieżąca kontrola wydawanych środków
 •  prowadzenie gospodarki remontowo-eksploatacyjnej przypisanego majątku

Wymagania Konieczne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w specjalności budowlanej lub mechanicznej
 • znajomość budowy, zasad działania i eksploatacji sprzętu, maszyn, pojazdów, obiektów będących w eksploatacji Spółki
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat B

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe kierunkowe w branży powiązanej z oferowanym stanowiskiem
 • komunikatywność
 • znajomość norm i przepisów w zakresie wynikającym z wykonywanych obowiązków

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 • list motywacyjny
 • cv
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Oferty z dopiskiem „Specjalista ds. utrzymania obiektów i ruchu” należy składać w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, 64-100 Leszno ul. Lipowa 76A, przesyłać na podany adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 24.08.2018r. Na ofercie prosimy umieścić własnoręcznie podpisaną klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

O zakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji i terminie jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacji o rekrutacji i zakresie działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie udziela Kierownik Działu Eksploatacji telefonicznie pod numerem telefonu (65) 529-83-59 lub Dyrektor ds. Inwestycji i Eksploatacji (65)529-83-29

a p j