logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Szanowni Klienci!

Prosimy o sprawdzenie ważności cechy legalizacyjnej podliczników zainstalowanych na terenie Państwa posesji.

Podliczniki z legalizacją wydaną w latach 2012 i wcześniejszych nie będą uwzględniane w rozliczeniach.

legalizacja info 2

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 609 267 767 lub 65 529 83 23 lub 65 529 83 25.

Fotolia 56724625 Subscription Monthly M

Komunikat

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 22 i 23 luty 2018 r. w godz. od 8:00  do 17:00 nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Lesznie przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego od nr 45 do nr 76, ul. Wyspiańskiego od ul Szczepanowskiego do ul. św. Franciszka z Asyżu, ul. Boya – Żeleńskiego, ul. Piastowska od ul. Szczepanowskiego do ul. św. Franciszka z Asyżu, ul. Szczepanowskiego od ul. Piastowskiej do ul. Okrzei, oraz ul. Okrzei od ul. Drzymały do ul. Szczepanowskiego

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci wodociągowej. Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców. Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

Prace wykonywać będzie firma: VIPRO Sp. z o.o. ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno, tel. 603 342 149.

 

.

 

 

Informujemy, że w poniedziałek 08 stycznia 2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od ul. Święciechowskiej do ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z przebudową sieci wod-kan”.

Informujemy, że od piątku 17 listopada 2017 r. rozpoczną się prace związane z przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Najdy w Lesznie.

Komunikat prasowy Spółki w sprawie sytuacji po wichurze w dniu 5.10.2017 roku

Stan na dzień 06.10.2017r. (godz. 9:30)

Główne problemy Spółki związane są z brakiem dostawy energii elektrycznej:

Szanowni Mieszkańcy Miasta Leszna oraz Gminy Święciechowa i Gminy Lipno!

W imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie, w związku z podjętą przez Zarząd Spółki w dniu 10 lutego 2017 r. decyzją, chciałbym Was poinformować, iż w 2017 roku (od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.*) opłaty za wodę i ścieki nie wzrosną!

Od 1 maja 2016 r. kasa czynna od 9:00 - 13:00.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2016 roku Spółka rozwiązuje umowę z Pocztą Polską S.A., w związku z powyższym przy dokonywaniu wpłat za usługi świadczone przez MPWiK Sp. z o. o. w placówkach Poczty Polskiej, zostanie poniesiona dodatkowa opłata.

Drodzy Państwo!

W nawiązaniu do konferencji prasowej dotyczącej ‪‎nowego ‎wniosku ‪‎taryfowego ‎MPWiK w Lesznie, chciałbym również Wam Drodzy Mieszkańcy Leszna oraz Aglomeracji Leszczyńskiej przybliżyć kilka istotnych informacji i argumentów, które mają wpływ na taką a nie inną decyzję Zarządu o zmianie opłat, które planowane są od 1 maja tego roku.

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 września br. wejdzie w życie zmiana porozumienia zawartego pomiędzy Zakładem Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Lesznie, w zakresie zasad współpracy dotyczącej rozliczania obecnych i potencjalnych odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święciechowa.

a p j