logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

19 września 2020 r. w życie wchodzi nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dotycząca zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci. Zmiany są skutkiem uchwalenia ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Z uwagi na powyższe zmianie ulega procedura wydawania warunków przyłączenia do sieci i tym samym WZORY WNIOSKÓW.

Aktualne wzory dostępne są w zakładce Załatwienie Sprawy.

UWAGA! ⚠️Otrzymaliśmy niepokojący sygnał, że ktoś próbuje podszyć się pod pracownika MPWiK Leszno! Apelujemy o Państwa czujność i wzmożoną ostrożność!

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że obecnie ze względu na stan zagrożenia epidemicznego i działania w kierunku ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, prowadzona przez MPWiK Leszno forma bezpośredniej edukacji ekologicznej na obiektach Spółki, została w marcu br. zawieszona do odwołania.

Jednak przygotowujemy ciekawą alternatywę!

Szanowni Klienci!

Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zaktualizowaliśmy komunikat dla Mieszkańców i naszych Klientów.

Bezpośrednia Obsługa Klienta w siedzibie Spółki została wstrzymana do odwołania.

 

 Komunikat 25.03.2020 str.1

Komunikat 25.03.2020 str.2

 

Szanowni Państwo, przesyłamy również do Państwa wiadomości komunikat dla Mieszkańców i Klientów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie oraz podmiotów współpracujących ze Spółką, w zakresie działań służących przeciwdziałaniu i zwalczaniu, a także zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, z ogromną prośbą o rozpowszechnienie wśród naszej lokalnej społeczności.

 

Szanowni Państwo,

z dniem 1 września 2019 r. powstała tzw. biała lista podatników VAT, zawierająca pełne dane o podatnikach VAT, m.in. numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

mpw kartka 260x151

W dniach 9 grudnia - 20 grudnia 2019 r. oraz 7 stycznia – 17 stycznia 2020 r. w godz. od 8:00 do 14:00 
nastąpi płukanie sieci wodociągowej przy użyciu wody i powietrza na terenie miasta Leszno zgodnie z harmonogramem:

Drodzy Klienci, informujemy, że KASA, która na czas remontu funkcjonowała w Biurze Obsługi Klienta, wróciła na dotychczasowe miejsce - po wejściu do budynku A (parter) prosimy kierować się w lewo. Okienko, przy którym płaci się rachunki zostało przeniesione w głąb korytarza.

a p j