logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

 

Komunikat 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w związku z przerwami w dostawie prądu w dniach 5-7.10.2017r., co bezpośrednio rzutowało na zakłócenie ciągłości dostaw wody ze Stacji Uzdatniania Wody-Karczma Borowa, prowadzone będą prace eksploatacyjne na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Miasta Leszna, co może spowodować chwilowe pogorszenie jakości wody w sieci wodociągowej w okresie od 12.10 do 22.10.2017r.

Za zaistniałe niedogodności MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

KONTAKT 994

 

Komunikat 2

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie zawiadamia, że w związku z przerwami w dostawie prądu w dniach 5-7.10.2017r., co bezpośrednio rzutowało na zakłócenie ciągłości dostaw wody na terenie Gminy Lipno, prowadzone będą prace eksploatacyjne na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Lipno, co może spowodować chwilowe pogorszenie jakości wody w sieci wodociągowej w okresie od 10.10 do 22.10.2017r.

Za zaistniałe niedogodności MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców

 

kontakt: 994

Kontakt 994

 

 

Komunikat prasowy Spółki w sprawie sytuacji po wichurze w dniu 5.10.2017 roku

Stan na dzień 06.10.2017r. (godz. 9:30)

Główne problemy Spółki związane są z brakiem dostawy energii elektrycznej:

Szanowni Mieszkańcy Miasta Leszna oraz Gminy Święciechowa i Gminy Lipno!

W imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie, w związku z podjętą przez Zarząd Spółki w dniu 10 lutego 2017 r. decyzją, chciałbym Was poinformować, iż w 2017 roku (od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.*) opłaty za wodę i ścieki nie wzrosną!

Od 1 maja 2016 r. kasa czynna od 9:00 - 13:00.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2016 roku Spółka rozwiązuje umowę z Pocztą Polską S.A., w związku z powyższym przy dokonywaniu wpłat za usługi świadczone przez MPWiK Sp. z o. o. w placówkach Poczty Polskiej, zostanie poniesiona dodatkowa opłata.

Drodzy Państwo!

W nawiązaniu do konferencji prasowej dotyczącej ‪‎nowego ‎wniosku ‪‎taryfowego ‎MPWiK w Lesznie, chciałbym również Wam Drodzy Mieszkańcy Leszna oraz Aglomeracji Leszczyńskiej przybliżyć kilka istotnych informacji i argumentów, które mają wpływ na taką a nie inną decyzję Zarządu o zmianie opłat, które planowane są od 1 maja tego roku.

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 września br. wejdzie w życie zmiana porozumienia zawartego pomiędzy Zakładem Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Lesznie, w zakresie zasad współpracy dotyczącej rozliczania obecnych i potencjalnych odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święciechowa.

a p j