logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Klientów Laboratorium informujemy o zmianie organizacji ruchu w ul. Henrykowskiej.

 mpwik kartka 1p

 

 Komunikat

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 13.12.2017 r. w godz. od 11:00  do 17:00

nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Goniembicach i Wyciążkowie.

 

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

Prace wykonywać będzie: „Zakład Ogólnobudowlany Instalacji Wodociągowych” Krzysztof Kołodziejczyk tel. 65 5330571

 

 

W związku z pracami remontowymi, w okresie od 24 listopada do 31 grudnia 2017 r. zapraszamy do Biura Obsługi Klienta na I piętrze, pokój nr 13.

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 15:00.

Informujemy, że od piątku 17 listopada 2017 r. rozpoczną się prace związane z przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Najdy
w Lesznie
.

Komunikat prasowy Spółki w sprawie sytuacji po wichurze w dniu 5.10.2017 roku

Stan na dzień 06.10.2017r. (godz. 9:30)

Główne problemy Spółki związane są z brakiem dostawy energii elektrycznej:

Szanowni Mieszkańcy Miasta Leszna oraz Gminy Święciechowa i Gminy Lipno!

W imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie, w związku z podjętą przez Zarząd Spółki w dniu 10 lutego 2017 r. decyzją, chciałbym Was poinformować, iż w 2017 roku (od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.*) opłaty za wodę i ścieki nie wzrosną!

Od 1 maja 2016 r. kasa czynna od 9:00 - 13:00.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2016 roku Spółka rozwiązuje umowę z Pocztą Polską S.A., w związku z powyższym przy dokonywaniu wpłat za usługi świadczone przez MPWiK Sp. z o. o. w placówkach Poczty Polskiej, zostanie poniesiona dodatkowa opłata.

Drodzy Państwo!

W nawiązaniu do konferencji prasowej dotyczącej ‪‎nowego ‎wniosku ‪‎taryfowego ‎MPWiK w Lesznie, chciałbym również Wam Drodzy Mieszkańcy Leszna oraz Aglomeracji Leszczyńskiej przybliżyć kilka istotnych informacji i argumentów, które mają wpływ na taką a nie inną decyzję Zarządu o zmianie opłat, które planowane są od 1 maja tego roku.

a p j