logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie z dnia 8 października 2018 r. dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczonej z wodociągu publicznego Lipno zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: część Lipna, Mórkowo, Nowe Mórkowo, Smyczyna, część Klonówca.

Komunikat z dnia 01 października 2018 r. dotyczący jakości wody w/w wodociągu traci ważność.

komunikat1

a p j