logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Komunikat

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 22 i 23 luty 2018 r. w godz. od 8:00  do 17:00 nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Lesznie przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego od nr 45 do nr 76, ul. Wyspiańskiego od ul Szczepanowskiego do ul. św. Franciszka z Asyżu, ul. Boya – Żeleńskiego, ul. Piastowska od ul. Szczepanowskiego do ul. św. Franciszka z Asyżu, ul. Szczepanowskiego od ul. Piastowskiej do ul. Okrzei, oraz ul. Okrzei od ul. Drzymały do ul. Szczepanowskiego

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci wodociągowej. Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców. Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

Prace wykonywać będzie firma: VIPRO Sp. z o.o. ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno, tel. 603 342 149.

 

.

 

 

a p j