logo MPWiK

Aktualności

Z życia firmy

W drugiej edycji akcji promującej miasto można wylicytować zwiedzanie Wieży Ciśnień lub udział w Nocy w kanałach!

Podczas przerwy wakacyjnej odwiedzają nas grupy kolonistów i półkolonistów. Spółka oferuje wycieczki na obiekty takie jak oczyszczalnia ścieków,stacje uzdatniania wody, a także zwiedzanie zabytkowych budynków wieży ciśnień i starej oczyszczalni na ulicy Lipowej.

Nowoczesna technika stosowana w dokumentowaniu obiektów zabytkowych, pozwoliła obejrzeć z bliska zachowane na Stacji Uzdatniania Wody w Zaborowie pozostałości historycznego filtra wodnego.

Leszczyńskie Wodociągi są chętnie odwiedzane nie tylko w czasie roku szkolnego, ale także w wakacje.

W ramach wyjazdowego spotkania odwiedzili nasze obiekty radni powiatu leszczyńskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Oczyszczalnię Ścieków w Henrykowie odwiedzają uczniowie z całego powiatu leszczyńskiego. To dzięki akcji Starostwa Powiatowego pn. Zielona Szkoła.

a p j