logo MPWiK

Aktualności

Z życia firmy

Spotkaniem podsumowującym zakończyła się kompleksowa modernizacja pompowni na ul. Grunwaldzkiej.

Podczas prac modernizacyjnych budynku chlorowni na SUW Zaborowo odsłonięto fundamenty historycznego filtra wodnego.

Na zaproszenie Pana Prezydenta gościła wczoraj w Lesznie Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Poznaniu Pani Hannna Grunt. Na roboczej naradzie w UM poruszono kwestię realizacji zadań określonych w miejskim Programie Zagospodarowania Wód Opadowych.

Trwają prace modernizacyjne i rewitalizacyjne na stacji uzdatniania wody w Zaborowie. Przyjechały już nowe filtry i armatura.

Trwa montaż urządzeń technologicznych.

Awaria sieci wodociągowej na osiedlu Armi Krajowej zmobilizowała do pracy dwie brygady pogotowia i cztery jednostki sprzętu specjalistycznego. Od momentu zgłoszenia o godzinie 17.50 do czasu usunięcia awarii minęło 10 godzin nieprzerwanej akcji w wykopie o głebokości 4 m. 

Na śnieg w te ferie chyba już nie ma co liczyć, za to woda okazała się dobrym tematem na zajęcia z dziećmi.

a p j