logo MPWiK

Aktualności

Z życia firmy

WFOŚiGW w Poznaniu przyznał Spółce dofinansowanie na przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej.

Podpisaliśmy umowę z firmą EKOCENTRUM Sp. o.o. z Wrocławia.

Przedstawiamy Państwu kilka istotnych kwestii w zakresie ochrony jakości wody ujmowanej i podawanej do sieci przez Spółkę.

Prace modernizacyjne trwają w leszczyńskiej stacji uzdatniania wody wybudowanej w 1993 roku.

29 listopada br. przez MPWiK oraz Wielkopolski Klaster Wodny została zorganizowana konferencja "Pijemy leszczyńską kranówkę".

Wydarzenie odbędzie się z inicjatywy Wielkopolskiego Klastra Wodnego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie.

a p j