logo MPWiK

Aktualności

 

Zespół przebywający na wymianie międzynarodowej w Polsce zwiedził w ramach swojej wizyty również obiekty naszej Spółki.

Na SUW w Zaborowie odbyło się spotkanie z Komisją Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miasta Leszna.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach "Aktywne Obywatelskie Leszno".

Podczas prac przy budowie sieci kanalizacyjnej na ulicy Mickiewicza natrafiono na niezwykłe znalezisko. W jednym z bloków betonowych wykopanych podczas prac ziemnych znaleziono list w butelce.

Stacja Uzdatniania Wody w Maryszewicach przechodzi drugi etap prac modernizacyjnych.

Powołany przez Prezesa Spółki wewnętrzy zespół projektowy ds. modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków odwiedza instalacje, które mogą stanowić przykład dla rowiązań planowanych na oczyszczalni w Henrykowie. Nasi specjaliści odwiedzili już nowoczesną kompostownie w Słupsku a wczoraj gościli na oczyszczalni ścieków w Chorzowie.

Kesze ukryte w Strzyżewicach i Henrykowie już od niemal dwóch lat przyciągają na nasze obiekty poszukiwaczy skrzynek. Niestety znajdują je też przypadkowi znalazcy.

Osadnik wstępny to jeden z obiektów w części mechanicznej oczyszczalni ścieków.

Zakończyła się kolejna edycja, organizowanego przez Starostę Leszczyńskiego,  programu edukacyjnego „ZIELONA SZKOŁA”. Jako jedna z instytucji zaangażowanych w przygotowanie zajęć edukacyjnych gościliśmy grupy dzieci i młodzieży z całego powiatu leszczyńskiego. W zielonych lekcjach wzięło udział 1128 dzieci z 23 szkół.  Wielu nauczycieli ze szkół wiejskich odwiedza nas po raz kolejny z nowymi rocznikami dzieci, to już szósta  edycja tej udanej akcji.

Podczas prac modernizacyjnych na ulicy Chrobrego natrafiono na fragment starego drewnianego rurociągu. Najprawdopodobniej jest to część drewnianego systemu wodociągowego, który pojawił się w Lesznie już w XVIII w.

a p j