logo MPWiK

Aktualności

 

Sprzęt analityczny, laboratoryjne przyrządy i uśmiechnięty personel były tylko częścią spośród wielu atrakcji na stoisku naszego Laboratorium w minioną sobotę w leszczyńskiej Hali Trapez.

Zespół przebywający na wymianie międzynarodowej w Polsce zwiedził w ramach swojej wizyty również obiekty naszej Spółki.

Na SUW w Zaborowie odbyło się spotkanie z Komisją Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miasta Leszna.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach "Aktywne Obywatelskie Leszno".

Podczas prac przy budowie sieci kanalizacyjnej na ulicy Mickiewicza natrafiono na niezwykłe znalezisko. W jednym z bloków betonowych wykopanych podczas prac ziemnych znaleziono list w butelce.

Stacja Uzdatniania Wody w Maryszewicach przechodzi drugi etap prac modernizacyjnych.

Powołany przez Prezesa Spółki wewnętrzy zespół projektowy ds. modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków odwiedza instalacje, które mogą stanowić przykład dla rowiązań planowanych na oczyszczalni w Henrykowie. Nasi specjaliści odwiedzili już nowoczesną kompostownie w Słupsku a wczoraj gościli na oczyszczalni ścieków w Chorzowie.

Kesze ukryte w Strzyżewicach i Henrykowie już od niemal dwóch lat przyciągają na nasze obiekty poszukiwaczy skrzynek. Niestety znajdują je też przypadkowi znalazcy.

Osadnik wstępny to jeden z obiektów w części mechanicznej oczyszczalni ścieków.

Zakończyła się kolejna edycja, organizowanego przez Starostę Leszczyńskiego,  programu edukacyjnego „ZIELONA SZKOŁA”. Jako jedna z instytucji zaangażowanych w przygotowanie zajęć edukacyjnych gościliśmy grupy dzieci i młodzieży z całego powiatu leszczyńskiego. W zielonych lekcjach wzięło udział 1128 dzieci z 23 szkół.  Wielu nauczycieli ze szkół wiejskich odwiedza nas po raz kolejny z nowymi rocznikami dzieci, to już szósta  edycja tej udanej akcji.

a p j