logo MPWiK

Aktualności

 

Jak co roku, jesienią otwieramy szeroko drzwi Spółki dla wszystkich mieszkańców i zainteresowanych. Tegoroczne DNI OTWARTE trwać będą przez cały październik i listopad. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg imprez i spotkań nakierowanych na możliwość poznania specyfiki pracy naszej Spółki i obejrzenia należących do niej obiektów.

Z zadowoleniem informujemy, że od wczoraj funkcjonuje nowy kanał informacyjny Spółki.

Sprzęt analityczny, laboratoryjne przyrządy i uśmiechnięty personel były tylko częścią spośród wielu atrakcji na stoisku naszego Laboratorium w minioną sobotę w leszczyńskiej Hali Trapez.

Zespół przebywający na wymianie międzynarodowej w Polsce zwiedził w ramach swojej wizyty również obiekty naszej Spółki.

Na SUW w Zaborowie odbyło się spotkanie z Komisją Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miasta Leszna.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach "Aktywne Obywatelskie Leszno".

Podczas prac przy budowie sieci kanalizacyjnej na ulicy Mickiewicza natrafiono na niezwykłe znalezisko. W jednym z bloków betonowych wykopanych podczas prac ziemnych znaleziono list w butelce.

Stacja Uzdatniania Wody w Maryszewicach przechodzi drugi etap prac modernizacyjnych.

Powołany przez Prezesa Spółki wewnętrzy zespół projektowy ds. modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków odwiedza instalacje, które mogą stanowić przykład dla rowiązań planowanych na oczyszczalni w Henrykowie. Nasi specjaliści odwiedzili już nowoczesną kompostownie w Słupsku a wczoraj gościli na oczyszczalni ścieków w Chorzowie.

Kesze ukryte w Strzyżewicach i Henrykowie już od niemal dwóch lat przyciągają na nasze obiekty poszukiwaczy skrzynek. Niestety znajdują je też przypadkowi znalazcy.

a p j