Karczma Borowa
logo MPWiK

Infrastruktura spółki

Stacje Uzdatniania Wody

Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki

Ujęcie pracujące od 1993 roku

Ujęcie zaopatruje SUW Karczma Borowa w wodę surową z trzech studni głębinowych (głębokość 33-36 m ppt) zlokalizowanych w kompleksie leśnym (Nadleśnictwo Karczma Borowa). Warstwę wodonośną stanowią pokłady czwartorzędowe. Stacja Uzdatniania Wody Karczma Borowa jest eksploatowana od 1993 roku. Pozwolenie wodno-prawne określa maksymalny godzinowy pobór wody podziemnej na 150 m3/h (3 220 m3/d średnio dobowo)

Produkcja wody

Technologia uzdatniania wody opiera się na napowietrzeniu wody w aeratorach  (ciśnieniowe zbiorniki-mieszacze wodno-powietrzne), w wyniku czego następuje utlenienie związków (głównie żelaza i manganu), a następnie na filtracji na filtrach zamkniętych. Po filtracji woda trafia na dwa zbiorniki wody czystej o pojemności po 500 m3 każdy. Następnie woda tłoczona jest do sieci wodociągowej. Średnia godzinowa produkcja wody na SUW Karczma Borowa wynosi 90 m3/h (wg danych z 2016 r.).

 

 

a p j