logo MPWiK

Interesariusze

Ład korporacyjny

KOMUNIKAT  1

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 20.11.2019 r. w godz. od 12:00 do 16:00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Mórkowie od nr 36 do nr 67.

 

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania  niezbędnych prac na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Prace wykonywać będzie firma:

Mikołajczak Krzysztof

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

Tel. 601552248

 

 

 KOMUNIKAT  2

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 21.11.2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Lesznie przy ul. Maltańskiej od ul. Austriackiej w kierunku Nowej Wsi.

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania  niezbędnych prac na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Prace wykonywać będzie firma:

INSTALNAG

ul.Piaskowa 14

64-100 Leszno

tel. 781 997 752

 

 

 

a p j