logo MPWiK

Interesariusze

Finansowanie zewnętrzne

Interesariusze

System wspierania przedsięwzięć ekologicznych

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są funduszami celowymi, posiadającymi osobowość prawną, powołanymi w 1993 roku na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Obecnie ich działalność określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Szesnaście WFOŚiGW wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzą system wspierania przedsięwzięć ekologicznych w Polsce. Podstawowym zadaniem wojewódzkich funduszy jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Realizowane przedsięwzięcia

Przy wykorzystaniu pożyczek udzielonych przez Fundusz, nasza Spółka realizuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Od 2005 roku pozyskaliśmy prawie 10 mln zł dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

W roku 2017 Spółka planuje zaciągnięcie kolejnych pożyczek ze środków WFOŚiGW na realizację poniższych przedsięwzięć z zakresu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Leszno:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Rejtana w Lesznie,
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Myśliwskiej w Lesznie,
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osieckiej i Leszczynowej w Lesznie (etap II),
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Architektów i Usługowej w Lesznie,
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Podkowa w Gronówku (etap II),       
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym (etap II),
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w Henrykowie,
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej w Święciechowie (etap I).

Ponadto Spółka złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego LED - Oświetlenie Energooszczędne na realizację przedsięwzięcia pn.: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na SUW Strzyżewice Gm. Święciechowa, SUW Żakowo Gm. Lipno oraz na terenie bazy MPWiK Sp. z o.o. przy ul. Lipowej 76A w Lesznie. Wniosek zajął I Miejsce na Liście Rankingowej przedsięwzięć przyjętych do dofinansowania. Na powyższe przedsięwzięcie WFOŚiGW zaplanował pomoc finansową w postaci pożyczki w wysokości 100.000,00 zł z możliwością umorzenia do 40%. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 r.

a p j