logo MPWiK

Strefa klienta

Regulaminy - woda i ścieki

Uchwałą Rady Gminy Lipno nr XIII/90/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno.

a p j