logo MPWiK

Strefa klienta

Regulaminy - woda i ścieki

Uchwała nr 83/57/2005 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie z dnia 15 grudnia 2005r.

a p j