logo MPWiK

Strefa klienta

Regulaminy - woda i ścieki

Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXXIV/408/2005 z 29 grudnia 2005 r. uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno.

a p j