logo MPWiK

Strefa klienta

Taryfa - opłaty za wodę i ścieki

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

 

Na podstawie uchwały nr CCLXXXV Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie z dnia 17 marca 2016 r. zatwierdzono przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie, na obszarze działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie (gm. Święciechowa).

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, informuje, że 16 marca 2017 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich podjęło uchwałę nr 13/5/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poza granicami Miasta Leszna i Gminy Lipno na obszarze działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, tj. na okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

a p j