logo MPWiK

Strefa klienta

Taryfa - opłaty za wodę i ścieki

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

Na podstawie uchwały nr XIX/251/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016 r. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, informuje, że od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. na terenie miasta Leszna obowiązuje taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków o treści przedstawionej w poniższym załączniku:

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, informuje, że 02 marca 2017 r. Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę nr XXXIII/416/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Leszna, tj. na okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018r.

a p j