logo MPWiK

Strefa klienta

Załatwienie sprawy

1. Złożenie przez Inwestora wniosku o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2.  Sporządzenie projektu przyłączy wod-kan przez osobę uprawnioną lub MPWiK i uzgodnienie go w Dziale Inwestycji (budynek B).
3. Pisemne zgłoszenie w Dziale Eksploatacji MPWiK (budynek C) zamiaru przystąpienia do budowy przyłączy przez Inwestora lub Wykonawcę.
4. Realizacja wpięć do sieci przez MPWiK i budowa przyłączy wod kan przez Wykonawcę Inwestora lub MPWiK.
5. Zgłoszenie, przez Inwestora lub Wykonawcę, przyłącza do odbioru w Dziale Eksploatacji MPWiK (budynek C) i dokonanie odbioru technicznego oraz wydanie protokołu odbiory przyłączy wod-kan przez MPWiK
6. Złożenie wniosku w Dziale Obsługi Klienta MPWiK (budynek A) o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.
7. Podpisanie przez Inwestora umowy i montaż wodomierza przez MPWiK.

a p j