logo MPWiK

Strefa klienta

Załatwienie sprawy

W celu wydania zapewnienia na dostawę wody i odbiór ścieków należy:

  1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie MPWiK „wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków”.

  1. Załączyć do wniosku dwie kserokopie mapy (ewidencyjnej, sytuacyjnej, opiniodawczej lub projektowej w skali 1: 500 lub 1:1000).

  2. Wniosek wraz z załączonymi kserokopiami mapy wysłać pocztą na adres MPWiK w Lesznie ul. Lipowa 76A lub złożyć  w siedzibie Spółki (budynek A - Sekretariat lub budynek B - pokój nr 6).

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki - budynek B pokój nr 6:

 

wniosek nr 1 –  obiekt budowlany typu: dom jednorodzinny,(osoby fizyczne),

wniosek nr 2  –  obiekt budowlany typu: dom jednorodzinny, (osoby prawne),

wniosek nr 3 –  obiekt budowlany typu: dom wielorodzinny, obiekty przemysłowe lub produkcyjne (stacja paliw, myjnia samochodowa itp.)

wniosek nr 4 –  dla podziału geodezyjnego działki (np. pod budownictwo jednorodzinne lub wielorodzinne)

a p j