logo MPWiK

Laboratorium

Jakość wody

Laboratorium

Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom miasta Leszna oraz Gminy Lipno kontrolowana jest poprzez działalność Laboratorium Badania Wody i Ścieków MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, którego siedziba znajduje się przy ul. Lipowej 76A w Lesznie.

Prowadzone badania monitoringowe pozwalają na ocenę, czy woda uzdatniona dostarczana Odbiorcom spełnia wymagania jakościowe fizyko-chemiczne oraz mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015.1989).

 

a p j