logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Informujemy, że 12 kwietnia 2017 r. nastąpi przekazanie placu budowy na inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Dworcowej w Wilkowicach”.

Na czas trwania prac związanych z realizacją inwestycji opracowano projekt organizacji ruchu, zawierający optymalne rozwiązania, zapewniające bezpieczeństwo w ruchu drogowym, uwzględniające także bezpieczeństwo osób i pojazdów wykonujących roboty w pasie drogowym. Na całym zakresie wystąpi połówkowe zamknięcie jezdni.

 

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych „KAMEL” Sp. C. Andrzej Kośmider Maciej Maćkowiak z siedzibą w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej 54.

W ramach inwestycji (na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Mórkowską) przebudowana zostanie sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami do granicy posesji. Ponadto wykonane zostaną odejścia do granicy pasa drogowego odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przeznaczonych pod dalszą rozbudowę.

Inwestycja realizowana będzie etapowo. W ramach I etapu, w terminie do 30 maja 2017 r. przebudowana zostanie infrastruktura na odcinku od ul. Mórkowskiej do torów kolejowych. Pozostały zakres tj. od torów kolejowych do ul. Lipowej wykonany zostanie w terminie do 15 lipca 2017 r.

 

Informacji dot. przebiegu inwestycji udziela Dział Inwestycji, ul. Lipowa 76A, budynek B, pokój nr 4

lub pod numerem telefonu:

 

Przygotowanie i realizacja inwestycji

65 529 83 15

a p j