logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Informujemy, że 19 kwietnia 2017 r. nastąpiło przekazanie placu budowy na inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Święciechowskiej w Wilkowicach.”

Na czas trwania prac związanych z realizacją inwestycji opracowano projekt organizacji ruchu, zawierający optymalne rozwiązania, zapewniające bezpieczeństwo w ruchu drogowym, uwzględniające także bezpieczeństwo osób i pojazdów wykonujących roboty w pasie drogowym. Na całym zakresie wystąpi połówkowe zamknięcie jezdni.

 

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum firm:

  • Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły /Lider konsorcjum/Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WESPOL Marek Wesoły /Partner konsorcjum/Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski

W ramach inwestycji (na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do węzła wodociągowego zlokalizowanego na wysokości posesji nr 86) przebudowana zostanie sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami do granicy posesji. Ponadto wykonane zostaną odejścia do granicy pasa drogowego odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przeznaczonych pod dalszą rozbudowę.

Inwestycja realizowana będzie etapowo. W ramach I etapu, w terminie do 30 maja 2017 r. przebudowana zostanie infrastruktura na odcinku od węzła wodociągowego zlokalizowanego na wysokości posesji nr 86 do ul. Kasztanowej. Pozostały zakres tj. od ul. Kasztanowej do ul. Lipowej wykonany zostanie w terminie do 15 lipca 2017 r.

Informacji dot. przebiegu inwestycji udziela Dział Inwestycji, ul. Lipowa 76A, budynek B, pokój nr 4

lub pod numerem telefonu:

 

Przygotowanie i realizacja inwestycji

65 529 83 15

a p j