logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Komunikat nr 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 25.05.2017 w godz. 9:00- 14:00 nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Wilkowicach przy ul: Szkolnej (odcinek od ul.Lipowej do ul.Sosnowej), Akacjowej, Św.Marcin, Modrzewiowej, Klonowej, Jesionowej 

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie serdecznie przepraszam odbiorców

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

Pracę wykonywać będzie Firma: ,,Zakład Ogólnobudowlnay Inst. Wodociągowych" Krzysztof Kołodziejczyk, 64-115 Święciechowa, tel. 65 533 05 71

 

Informujemy, że 19 kwietnia 2017 r. nastąpiło przekazanie placu budowy na inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Święciechowskiej w Wilkowicach.”

Informujemy, że 12 kwietnia 2017 r. nastąpi przekazanie placu budowy na inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Dworcowej w Wilkowicach”.

W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej, w dniu 8 kwietnia 2017 r. (sobota), zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulic:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr XXXIV/408/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 r.),

Informujemy, że od poniedziałku 3 kwietnia 2017r. rozpoczną się prace związane z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Strzeleckiej w Lesznie. Poniżej kilka informacji:

Szanowni Mieszkańcy Miasta Leszna oraz Gminy Święciechowa i Gminy Lipno!

W imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie, w związku z podjętą przez Zarząd Spółki w dniu 10 lutego 2017 r. decyzją, chciałbym Was poinformować, iż w 2017 roku (od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.*) opłaty za wodę i ścieki nie wzrosną!

Już teraz ważne powiadomienia z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie mogą docierać bezpośrednio na Twój telefon. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację BLISKO,  a komunikaty o awariach sieci, planowanych wyłączeniach wody i istotne dla mieszkańców informacje firmowe dotrą do Ciebie w skuteczny sposób.
 

W jaki sposób otrzymywać informacje z leszczyńskich wodociągów? Nic prostszego!

Informujemy, że 1 grudnia br. z eksploatacji zostanie wyłączona na okres co najmniej dwóch tygodni Stacja Uzdatniania Wody w Karczmie Borowej.

Informujemy, iż w dniu 03.11.2016r. rozpoczną się roboty budowlane na zadaniu pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Grunwaldzkiej w Lesznie.”

a p j