logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Informujemy, że od wtorku 20 czerwca 2017 r. rozpoczną się prace związane z przebudową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. 55 Pułku Piechoty w Lesznie.

 

Komunikat 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 28.06.2017 r. w godz. od 9.00  do 15.00 nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Lesznie przy ul. Łowieckiej (odcinek od nr.58 do ul.Myśliwskiej) oraz ul.Myśliwskiej 6.

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania  niezbędnych prac na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

Prace wykonywać będzie firma: 

Zakład Budowy Sieci i Przyłączy Wod.-Kan.Firma Gruszeczka ul.Myśliwska 23,64-100 Leszno tel.065/529-09-54

Kontakt 994

 

Komunikat 2

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 30.06.2017 r. w godz. od 9.00  do 13.00

nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Lesznie przy ul. Leszczynowej.

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania  niezbędnych prac na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

Prace wykonywać będzie firma: LU-MAX Łukasz Masłowski ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno Tel. 65 520-95-99

Kontakt 994

 

Komunikat 3

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie informuje, że  na terenie dzielnicy Gronowo oraz w Gronówku trwają obecnie prace eksploatacyjne polegające na płukaniu sieci wodociągowej. Powyższe prace mogą spowodować chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

Za ewentualne zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

Kontakt 994

 

Komunikat 4

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 28.06.2017 r. w godz. od 08.00  do 13.00 nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Wilkowicach przy ul. Zachodniej (od ul.Felkowo w stronę wylotu w kierunku Święciechowy) oraz Felkowo.

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania  niezbędnych prac na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

Prace wykonywać będzie firma: 

FIRMA USŁUGOWA DONA Donata Wożna  ul.Sucharskiego  3 , 64-115 Święciechowa, tel.603-138-093

Kontakt 994

 

 

 

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego przez Urząd Miasta Leszna informujemy, iż w trakcie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni ul. Boh. Westerplatte w Lesznie stwierdzono nierówności i zapadnięcia nawierzchni brukowej znajdującej się pod asfaltem, wzdłuż trasy istniejącego kanału ogólnospławnego. Prawdopodobnie przyczyną miejscowych zapadnięć nawierzchni było przedostawanie się gruntu do kanalizacji w miejscach nieszczelnych połączeń rur. Roboty drogowe prowadzone przy pomocy ciężkiego sprzętu i związane z tym dodatkowe obciążenia nawierzchni oraz wibracje powstające w trakcie zagęszczania przyspieszyły najprawdopodobniej proces dalszego rozszczelniania się kanału.

Informujemy, że 19 kwietnia 2017 r. nastąpiło przekazanie placu budowy na inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Święciechowskiej w Wilkowicach.”

Informujemy, że 12 kwietnia 2017 r. nastąpi przekazanie placu budowy na inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Dworcowej w Wilkowicach”.

W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej, w dniu 8 kwietnia 2017 r. (sobota), zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulic:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr XXXIV/408/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 r.),

Informujemy, że od poniedziałku 3 kwietnia 2017r. rozpoczną się prace związane z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Strzeleckiej w Lesznie. Poniżej kilka informacji:

Szanowni Mieszkańcy Miasta Leszna oraz Gminy Święciechowa i Gminy Lipno!

W imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie, w związku z podjętą przez Zarząd Spółki w dniu 10 lutego 2017 r. decyzją, chciałbym Was poinformować, iż w 2017 roku (od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.*) opłaty za wodę i ścieki nie wzrosną!

Już teraz ważne powiadomienia z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie mogą docierać bezpośrednio na Twój telefon. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację BLISKO,  a komunikaty o awariach sieci, planowanych wyłączeniach wody i istotne dla mieszkańców informacje firmowe dotrą do Ciebie w skuteczny sposób.
 

W jaki sposób otrzymywać informacje z leszczyńskich wodociągów? Nic prostszego!

a p j