logo MPWiK

Aktualności

 

Ograniczanie liczby awarii sieci wodociągowej, strat wody oraz jeszcze szybsza i dokładniejsza reakcja na tego typu zdarzenia w przyszłości to nasz cel na najbliższe lata w MPWiK Leszno.

 

Czy to możliwe i jak tego dokonać? 

Oczywiście w MPWiK staramy się zrobić wszystko, aby ten cel osiągnąć. Właśnie stawiamy kolejny, zapowiadany już, krok w rozwoju firmy -  rozpoczęliśmy wdrażanie systemu monitoringu sieci wodociągowej. Ze względów finansowych i organizacyjnych zadanie związane z monitoringiem sieci zostało podzielone na 5 etapów, z których pierwszy zacznie funkcjonować niebawem - na koniec września bieżącego roku. Koszt realizacji każdego z etapów to około 100 tys. zł netto.

 

Podstawą do wdrożenia monitoringu sieci wodociągowej były dwa problemy, z którymi w MPWiK mierzymy się w codziennej eksploatacji:

  • informacja, czy mamy awarię na sieci (w przypadku małych wycieków) oraz czas reakcji dotyczący lokalizacji miejsca awarii wodociągowej (pierwsza awaria przy ul. Szybowników w tym roku była tego potwierdzeniem),
  • wiedza na temat stref zasilania z poszczególnych SUW-ów, czyli stacji uzdatniania wody (co jest kluczowe podczas zamknięcia większych obszarów sieci wodociągowej czy awarii poszczególnych SUW).

 

Jakich informacji dostarczy nam system monitoringu?

Najistotniejszymi informacjami uzyskanymi przy wdrożeniu systemu monitoringu sieci wodociągowej będą między innymi:

  • informacja o objętości wody wydobytej i wpompowanej do sieci,
  • przepływy wody w kluczowych punktach sieci,
  • ciśnienia robocze w poszczególnych punktach sieci,
  • zużycia wody u kluczowych odbiorców oraz kierunki przepływów w poszczególnych punktach sieci.

 

Jakie będą korzyści?

Dzięki uzyskanym wiadomościom będziemy rejestrować i analizować dane niezbędne do:

  • minimalizacji strat wody w sieci;
  • optymalizacji ciśnienia wody w sieci;
  • planowania modernizacji i rozbudowy sieci.

Wśród korzyści, jakie płyną z wdrożenia systemu monitoringu sieci należy też zwrócić uwagę na szybką identyfikację miejsc awarii, co z kolei wygeneruje oszczędności ze względu na szybką reakcję i tym samym zmniejszenie wypływu wody do gruntu. Ponadto monitoring pozwoli na ustalenie miejsc nielegalnego poboru wody 
(np. nielegalne pobory z hydrantów).

 

I etap

W I etapie monitoringu sieci planowane jest zamontowanie 7 punktów pomiarowych (po 3 rejestratory na każdym SUW-ie, 1 rejestrator na Stacji Podnoszenia Ciśnienia
w Gronowie oraz 3 przepływomierze na sieci wodociągowej) oraz wdrożenie oprogramowania. Przepływomierze i rejestratory badać będą przepływy (w obie strony) oraz ciśnienie, a następnie przekazywać drogą GSM dane do programu zainstalowanego na komputerach i na tej podstawie będzie można dokonać analizy pracy sieci wodociągowej.

 

Za wdrożenie systemu w MPWiK Sp. z o.o. odpowiada warszawska firma Złote Runo Sp z o.o.

 

118790163 10222823921844091 4820696631329220919 n

a p j