logo MPWiK

Aktualności

 

Każdego roku Spółka buduje nowe oraz modernzuje istniejące sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Przedstawiamy bieżące sprawozdanie z realizacji tychże zadań.

W 2014 r. dotychczas przybyło na terenie aglomeracji leszczyńskiej 1,26 km sieci wodociągowej oraz 2,12 km kanalizacji sanitarnej. "W Lesznie sieć wodociągowa wykonana została w ulicy Szwedzkiej, Geodetów, Konstytucji 3 Maja, a także wzdłuż ul. Szybowników (Strzyżewice). W rejonie ulic: Choinkowa, Dożynkowa, Geodetów i Energetyków, Hubala pobudowano zarówno sieć wodociągową, jak i kanalizację sanitarną." relacjonuje kierownik działu Rozwoju i Inwestycji - Lidia Michalczak. Sporo działo się również na terenie gmin. W Lipnie ukończono IV etap budowy kanalizacji sanitarnej (ul. Spółdzielcza, Krańcowa, Różana i odcinek ul. Nowej). W Święciechowie powstała sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ul. Warzywnej.

Kilka kolejnych inwestycji zostało już rozpoczętych i jest w trakcie realizacji. Będzie to niemal 0,5 km sieci wodociagowej i aż 4,6 km kanalizacji. "W Lesznie wodociąg jest budowany w rejonie ulic Kustronia i Norwida. W ul. Kustronia ma ponadto miejsce przebudowa magistrali wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej. W ul. Kmicica rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. " mówi L. Michalczak. Trwają też inwestycje ważne dla mieszkańców gmin. W Wilkowicach powstaje sieć kanalizacji sanitarnej (III etap). W gminie Święciechowa niebawem zostanie ukończona budowa rurociągu tłocznego z Lasocic do Długich Starych. Prace są wykonywane tam metodą  bezwykopową. Na końcu rurociągu będzie umieszczona tłocznia.

Jednak na tym nie koniec. "W bieżącym roku czeka nas jeszcze przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Włodarczaka w Lesznie. Wykorzystamy metodę bezwykopową. Planujemy też budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Złotej i Zaborowskiej, a w rej. ul. Spółdzielczej sieci wodociagowej." wylicza L. Michalczak. Łącznie to prawie 0,76 km wodociągu i 0,67 km kanalizacji. Ponadto jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa stacji podnoszenia ciśnienia w okolicy Ronda Gronowo (ul. Chocimska). Dzięki tej inwestycji mieszkańcom północnej części miasta nie będzie już doskwierać zbyt niskie ciśnienie wody w sieci.

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

a p j