logo MPWiK

Aktualności

 

Na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach trwa budowa zbiorników wody czystej wraz z pompownią II-go stopinia.

Inwestycja realizowana będzie etapowo. "W tym roku powstanie dwukomorowy zbiornik na wodę uzdatnioną. Prace rozpoczęto we wrześniu, a zakończenie planowane jest w listopadzie" mówi Marta Gotter z działu Produkcyjnego. Będzie to naziemny, okrągły, żelbetowy zbiornik o wysokości użytkowej 5,2 m oraz średnicy wewnętrznej 10 m. Będzie miał zdolność retencjonowania 400m3 wody, po 200 m3 w każdej z komór. Kolejnym etapem będzie wymiana pomp głębinowych. "Pobudowane zostaną rurociągi międzyobiektowe i technologiczne oraz pompownia sieciowa II stopnia." mówi M. Gotter. Z technologii zostaną wyłączone 2 hydrofory, które obecnie sterują pracą pomp głębinowych. Zostaną zastąpione falownikiem. "Falownik sterował będzie pracą pomp II stopnia. Układ hydrauliczny stacji zmieni się z I stopniowego na II stopniowy. Bez zmian pozostanie układ napowietrzania ciśnieniowego oraz układ filtracji wody surowej (jednostopniowy)." wyjaśnia M. Gotter.

Inwestorem tego zadania jest gmina Lipno. Dzięki zmianom, jakie zajdą na stacji w Maryszewicach wyrównane zostaną rozbiory wody w sieci wodociągowej przy zachowaniu obecnej wydajności urządzeń. Dzięki retencjonowaniu wody praca układu filtracyjnego będzie równomierna. Skutek tej inwestycji będzie pozytywny, ulepszone zostanie działanie całego ujęcia.

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

 

 

a p j