logo MPWiK

Aktualności

 

Na terenie aglomeracji leszczyńskiej (m.Leszno, gm.Święciechowa, gm.Lipno) odnotowujemy wzrost  przypadków  nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. W wiekszości są to świadome i celowe działania, które  nazwać trzeba kradzieżą wody.

Wandale uszkadzają hydranty, łamią zabezpieczenia antykradzieżowe, doprowadzają do ciągłych wycieków i marnotrawstwa wody. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie w sieci wodociągowej w całej miejscowości, w skrajnych przypadkach moze powodować nawet jej braki. Przyczyną wielu skarg na niedostateczne ciśnienie wody w sieci jest kradzież wody z hydrantów w danej miejscowości.

W wielu przypadkach zniszczony hydrant staje się potencjalnym żródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociagowej. Stanowi to ogromne zagrożenia dla zdrowia !

Apelujemy aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody z hydrantu, prosimy o niezwłoczne informację na numer 994 o takich zdarzeniach. Tylko eliminując proceder kradzieży z  hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.

NIELEGALNY POBÓR Z HYDRANTU JEST KRADZIEŻĄ WODY !

KRADZIEŻ WODY Z HYDRANTU WPŁYWA NA  OBNIŻENIA CIŚNIENIA WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ I OKRESOWE JEJ BRAKI W CAŁEJ MIEJSCOWOŚCI !

 

Pogotowie wodno - kanalizacyjne 994

 

a p j