logo MPWiK

Aktualności

 

Na stacji uzdatniania wody w Strzyżewicach trwa konserwacja urządzeń służących do napowietrzania wody surowej, czyli pobranej ze studni.

Prace wykonywane są dwuetapowo. Dzięki temu nie ma potrzeby przerywania procesu uzdatniania wody i zachowana jest ciągłość produkcji wody z SUW Strzyżewice. "W I etapie czyścimy jedną z kaskad, a w II etapie drugą. Prace mają charakter porządkowy. Taką czynność wykonujemy każdego roku" mówi Marta Gotter z działu Produkcyjnego. Celem takiego działania jest pozbycie się osadu żelaza i manganu z kaskad oraz rusztów rozdeszczawiających wodę. "Osady te wytrącają się na wszystkich elementach wnętrza kolumn w wyniku kontaktu wody surowej z powietrzem." wyjaśnia M. Gotter. Dla zachowania prawidłowego przebiegu procesu uzdatniania wody konieczne są regularne przeglądy urządzeń oraz działania prewencyjne, do których należy m.in. czyszczenie kolumn napowietrzających.

Nieprawidłowy alias bądź nr ID kontaktu

a p j