logo MPWiK

Aktualności

Z życia firmy

Wodociągi Leszczyńskie - Deszczówka - dobry przykład

W Krakowie rusza program zachęcający mieszkańców do zbierania wody deszczowej, miasto ma przeznaczać specjalne dopłaty do zakupu i montażu instalacji służących do tego celu.

Wodociągi Leszczyńskie - Szkolenie na Kaśce

W dniu 27 stycznia 2014 r., Kierownik Działu Sieci Wod. i Kan. Janusz Urbaniak przeprowadził dla dyspozytorów instruktarz obsługi modernizowanej pompowni ścieków P1-1 przy ul. Grunwaldzkiej w Lesznie – tzw. Grubej Kaśki.

Wodociągi Leszczyńskie - Democar na Lipowej

W czwartek w progi Spółki zawitał nietypowy pojazd z wystawą sprzętów pomiarowych w…  naczepie!

Wodociągi Leszczyńskie - Nowa pompa

W celu usprawnienia prac wykonywanych na sieci kanalizacyjnej Spółka zakupiła nową przewoźną pompę samozasysającą do ścieków.

Wodociągi Leszczyńskie - Umowa o pożyczkę JESSICA podpisana

Wczoraj  (11.12.2013 r.)  w holelu Sheratton  w Poznaniu podpisano umowę na finansowanie zadania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zaborowie wraz z rewitalizacją terenów przyległych. Umowę zawarto pomiędzy instytucją pośredniczącą - Bankiem Gospodarstwa Krajowego a naszą Spółką.

Wodociągi Leszczyńskie - Zejście do podziemia

W tym roku świętowaliśmy setny jubileusz oczyszczania ścieków w Lesznie. W 1913 roku uruchomiono tu po raz pierwszy oczyszczalnię ścieków.

a p j