logo MPWiK

Aktualności

Z życia firmy

Wodociągi Leszczyńskie - Nowa sieć w ulicy Mierniczej i Kresowej

W ulicy Mierniczej i Kresowej powstały nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Na te ostatnie Spółka uzyskała fundusze z WFOŚiGW w Poznaniu.

Wodociągi Leszczyńskie - Zanim śnieg stopnieje

Za oknami mamy prawdziwą zimę z mrozem i śniegiem. Z jednej strony cieszymy się z białej pory roku, z drugiej zaś przysparza nam ona nieco kłopotu. Odśnieżanie samochodu, dachów, chodników… można mnożyć przykłady.

Wodociągi Leszczyńskie - Współpraca z WFOŚiGW

MPWiK od 7 lat współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu. Dzięki temu co roku realizujemy wiele inwestycji, co pozwala na rozwój sieci kanalizacyjnej.

Wodociągi Leszczyńskie - Prace remontowe na stacji w Strzyżewicach

Na eksploatowanej już od 17 lat Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach wymiany wymagał rurociąg przesyłowy służący do transportu wody surowej ze studni.

Wodociągi Leszczyńskie - Nocne spacery pod ziemią

Zabytki techniki kanalizacyjnej Leszna zwiedzała grupa inżynierów z leszczyńskiej delegatury Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a także pracownicy Spółki.

Wodociągi Leszczyńskie - Doskonalenie metod

Z inicjatywy MPWiK  w naszym Laboratorium odbyło się szkolenie pt. "Walidacja i szacowanie niepewności metod pobierania próbek".

a p j