logo MPWiK

CSR

Wsparcie

CSR
CSR
CSR

Wsparcie finansowe remontu budynku na ul.Paderewskiego - Dom Dziecka Caritas.

a p j