logo MPWiK

CSR

Wsparcie

CSR
CSR
CSR

Podziękowanie dla Pana Rafała Zalesińskiego za niesienie bezinteresownej pomocy na rzecz dzieci specjalnej troski.

csr.zss.2016

a p j