logo MPWiK

Infrastruktura spółki

 

Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki

Sieć wodociągowa

Łączna długość sieci wodociągowych obsługiwanych przez Spółkę to 400,55 km. W tym:

  •      20,6 km magistral wodociągowych
  •    257,5 km sieci rozdzielczej
  •    122,45 km przyłączy wodociągowych (9786 szt)
Na terenie m. Leszna znajduje się 165,8 km sieci wodociągowej, 111,78 km przyłączy (7567 szt), na terenie gm. Lipno 98,1 km sieci, 6,73 km przyłączy (2055 szt)., natomiast na terenie gm. Święciechowa 14,2 km sieci, 3,94 km przyłączy (164 szt).
  • Sieci wybudowane są z żeliwa, PVC PP, PE w średnicach 80 mm – 800 mm
  • Przyłącza wybudowane są ze stali, Pb, PVC, PE, PP w średnicach 25 mm- 150 m

Łączna długość  sieci kanalizacyjnych obsługiwanych przez Spółkę to  383,95 km. W tym:

  •   52,1 km sieci ogólnospławnej
  • 237,47 km sieci sanitarnej (rozdzielczej)
  •   94,38 km przyłączy kanalizacyjnych (8633 szt.)

Sieć kanalizacyjna

Na terenie Leszna znajduje się 191,55 km sieci kanalizacyjnej (52,1 km ogólnospławnej i 139,45 km sanitarnej) oraz 87,13 km przyłączy (6551 szt.). Na terenie gm. Lipno wybudowanych zostało 42,46 km sieci sanitarnej i 2,66 km przyłączy (984 szt.), a na terenie gm. Święciechowa 55,56 km sieci, 4,59 km przyłączy (1098 szt.). Sieci wykonane są z rur kamionkowych, betonowych żelbetowych, PVC, PP, PE, o kształtach jajowym, kołowym, dzwonowym, kwadratowym.

Spółka zajmuje się też eksploatacją i konserwacją sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej własność miasta Leszna.

a p j