logo MPWiK

Strefa klienta

Regulaminy - woda i ścieki

Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr LIII/729/2018 z dnia 25 października 2018 r. uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno.

 

Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLII/569/2017 z dnia 30 listopada 2017r. uchwalono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Leszno na lata 2018-2020.

 

a p j